ჟინვალის წყალსაცავის კაშხლის მარჯვენა ფერდის გამაგრება 2018

პროექტის შესახებ

title

პროექტი: ჟინვალის წყალსაცავის კაშხლის მარჯვენა ფერდის გამაგრება
მდებარეობა: საქართველო, დუშეთის მუნიციპალიტეტი
დამკვეთი: ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი
ვადები: მაისი-ივნისი 2018

ძირითადი მოცულობები:
• კლდოვანი გრუნტის ექსკავაცია               1312 მ3
• არმატურა                                                        9,5 ტ
• ბაზალტის არმატურის ბადე                      1220 მ2
• ბეტონი                                                             525 მ3
• ნაშხეფ-ბეტონის მოწყობა                            146 მ3

shape