მტკვარიჰესის ჰესის შენობის მშენებლობა 2017-2019

პროექტის შესახებ

title

პროექტი: მტკვარი ჰესი

მდებარეობა: საქართველო, ახალციხის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთი: შპს მტკვარიჰესი

ვადები: 10.02.2017 -28.02.2019

პროექტის აღწერა: მტკვარიჰესი მდებარეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტში, მდ. მტკვარზე. ჰიდროელექტროსადგურის შემადგენლობაში შედის შემდეგი ნაგებობები: 30 მ სიმაღლის ქვანაყარი კაშხალი, წყალმიმღები, წყალსაგდები, სადაწნეო გვირაბი, გამათანაბრებელი რეზერვუარი, სადაწნეო მილსადენი, ჰესის შენობა. ჰესის დადგმული სიმძლავრე არის 53 მვტ, ხოლო წლიური გამომუშავება 225 გვტ/სთ ძირითადი მოცულობები:

  • კლდოვანი ქანების ექსკავაცია        – 1270 მ3;
  • ფერდობების სტაბილიზაცია          – 902 მ2;
  • არმატურის სამუშაოები                    – 808 ტ;
  • ყალიბები                                               – 24960 მ2;
  • ბეტონის სამუშოები                           – 14875 მ3;
  • დრენაჟი და წყალამოღვრა               –  1585 მ3/სთ
  • ბურღვითი სამუშაოები                     – 570მ
shape